Legal Documents

आयातमा बन्देज यथावत
आयातमा बन्देज यथावत

आयातमा बन्देज यथावत

२०७९ भाद्र, १६

​​​​​​​गत वैशाखदेखि सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो। यो प्रतिबन्ध भदौ १० गतेसम्म तोकिएको थियो। यसमध्ये सरकारले केही सीमित वस्तुको आयातमा खुला गरेतापनी केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध भने असोज २८ गतेसम्मलाई लम्ब्याएको छ। कुरकुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरू, चुरोट तथा सूर्तिजन्य वस्तु (कच्चापदार्थ बाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), बत्तीस इञ्चभन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास आयातमा भने खुकुलो भएको छ।

सरकारले चार वस्तुमा भने अझै प्रतिबन्ध कायम गरेको छ।सबै प्रकारका तयारी मदिरा, तीन सय डलर माथिका स्मार्टफोन, जिप, कार र भ्यान, एक सय ५० सिसी माथिका मोटरसाइकलमा प्रतिबन्ध कायम रहनेछ।

 

 


Most Recent Announcements

Title Category Create Time Eng Nep
Nepal Foreign Trade Statistics-2080_81 (Shrawan-Jestha) Announcement 2024-06-23 00:00:00.0
Status of Nepal's Foreign Trade F.Y 2080/81 (Shrawan to Ashwin 2080) Announcement 2023-10-30 00:00:00.0
Status of Nepal's Foreign Trade 2080/81 (Shrawan-Bhadra) Announcement 2023-09-28 00:00:00.0
Status of Nepal's Foreign Trade F.Y 2080/81 (Shrawan 2080) Announcement 2023-09-12 00:00:00.0
नेपालको वैदेशिक व्यापारको समग्र वस्तुस्थिति २०७९-८० Announcement 2023-08-08 00:00:00.0

Search All Announcements

Title Category Eng Nep
Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Evaluating the Export Potential of Pashmina from Nepal Announcement
आयातमा बन्देज यथावत Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Trade Statistics (Shrawan to Mangsir, Fiscal Year 2079 80) Announcement
Monthly Trade Statistics (Shrawan 2079) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Report on Trade (Shrawan to Mangsir, Fiscal Year 2079 80) Announcement
Trade Scenario for first two months of fiscal year 2079/80 (in Nepali) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Export Potential Factsheet for pashmina scarf_Final Announcement
Trade Statistics (Shrawan to Bhadra, 2079) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Nepal's Trade Status (Shrawan to Magh, 2079/80) (Nepali) Announcement
Trade Scenario for first three months (Shrawan – Ashwin 2079 ) of fiscal year 2079/80 (in Nepali) Announcement
Trade Statistics (Shrawan to Ashwin, 2079) Announcement
Nepal's foreign trade statistics of first eleven month of FY 2077-078 (Shrawan-Jestha 2077-78) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2074/75 (2017/18) Announcement
Nepal's Trade Status (Shrawan to Magh, 2079/80) Announcement
Export TF Guide - Coffee to EU Announcement
Annual exports data fiscal year 2077-78 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2072-73] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Status of Nepal Foreign Trade Statistics (Shrawan-Chaitra) FY 2079 80 Announcement
India hands over Jaynagar-Kurtha cross-border rail section Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2076-77] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Nepal Foreign Trade Statistic_Shrawn-Chaitra. 2079 80xls Announcement
Trade Scenario for 1st Quarter (Shrawan – Ashwin) of Fiscal Year 2078 79 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2075/76 (2018/19) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Status of Nepal's Foreign Trade Statistics (Shrawan - Baishakh F.Y 2079 80) (Nepali) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Commerce Minister Romi Gauchan Thakali launched the Nepal Trade Information Portal. Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
आ. व.२०७९÷८० को एघार महिना (श्रावण–जेष्ठ) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति Announcement
नेपालको वैदेशिक व्यापारको समग्र वस्तुस्थिति २०७९-८० Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Status of Nepal's Foreign Trade F.Y 2080/81 (Shrawan 2080) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2076/77 (2019/20) Announcement
Status of Nepal's Foreign Trade 2080/81 (Shrawan-Bhadra) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Ten months (Shrawan-Baishakh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First two months (Shrawan-Bhadra) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Status of Nepal's Foreign Trade F.Y 2080/81 (Shrawan to Ashwin 2080) Announcement
Nepal Foreign Trade 2078-79 Report Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First three months (Shrawan-Asoj) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Nepal Foreign Trade Statistics-2080_81 (Shrawan-Jestha) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal Fiscal Year 2078/079 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Export TF Guide - Coffee to USA Announcement
Status of Nepal's Trade in First Month of Fiscal Year 2079/080 (Shrawan 2079) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2077-78] Announcement